Δομή — Διοίκηση — Τελετές

Δομή

Δομή και Διοίκηση

Σύμφωνα πάντα με το Βιβλικό πρότυπο (Εφεσίους 1:22, 4:7, 11, Λουκ.6:13, Ιωάννης 15:16, Εφεσίους 4:7, Πράξεις 13:1-2, 6:6, Πράξεις 13:3, Β΄Τιμοθέου 1:6, Τίτου 1:5) η ΕΕΕ Λευκωσίας διοικείται από Πρεσβυτέρους και Διακόνους.

Οι Πρεσβύτεροι επιβλέπουν κυρίως το πνευματικό κομμάτι του έργου της εκκλησίας (Πράξεις 6 & 20) ενώ οι Διάκονοι τα διάφορα πρακτικά ζητήματα που αφορούν κυρίως στην ομαλή λειτουργία του κτηρίου.

Η ηγεσία της τοπικής εκκλησίας αν και αυτόνομη, λογοδοτεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Κύπρου.

Τελετές

Τελετές

Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία τηρεί τις δύο κύριες τελετές που τηρούσε και η πρώτη Χριστιανική εκκλησία μετά τη γέννησή της την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή το Δείπνο του Κυρίου (Κοινωνία ή Θεία Ευχαριστία) και το Βάπτισμα (Πράξ. 2:37-42).

Δείπνο του Κυρίου

Το Δείπνο του Κυρίου τελείται κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα στα πλαίσια της πρωινής λατρείας και είναι ανοικτό για όσους έχουν δεχθεί τον Χριστό προσωπικό τους Σωτήρα, είναι τακτικά μέλη είτε απλά εκκλησιαζόμενοι.

Τελετές γάμου

Όσον αφορά την τέλεση των γάμων υπάρχουν διορισμένοι λειτουργοί, αναγνωρισμένοι από το κράτος με βάση τον Περί Γάμου Νόμο 104(Ι)/2003. Ο ετήσιος κατάλογος λειτουργών τέλεσης γάμων δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τελετές κηδείας

Οι τελετές κηδείας τελούνται στην εκκλησία ενώ η ταφή γίνεται στο Ευαγγελικό Κοιμητήριο στη Λάρνακα.